Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 24 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

STIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000268343

NIP

5342345348

REGON

140797754

Data rejestracji

23 listopada 2006 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowana jest przez komplementariusza; Komplementariusz działa przez jednoosobowy zarząd w osobie prezesa grzegorza krzysztofa muśko;

Wspólnicy
 • Od 23 listopada 2006 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.362.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.362.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50.000,00

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.312.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007