Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 5 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

"ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000267709

NIP

9291770775

REGON

080150059

Data rejestracji

21 listopada 2006 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

556 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Reklama

 • Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 21 listopada 2006 r.

  Od 21 listopada 2006 r.

  SAMOISTNA

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007