Poprzednio

CLAR SYSTEM

Nazwa pełna

LANUA INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000267610

NIP

7811842742

REGON

301213438

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 grudnia 2006 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli w skład zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, to do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,9 mln zł

2021 r.

19 mln zł

2020 r.

18,7 mln zł

2019 r.

18,4 mln zł

2018 r.

20,4 mln zł

2017 r.

8,3 mln zł

2016 r.

10,7 mln zł

2015 r.

12 mln zł

2014 r.

7,6 mln zł

2013 r.

9,7 mln zł

2012 r.

420,9 tys. zł

2011 r.

325,9 tys. zł

2010 r.

161 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
161 tys. zł 325,9 tys. zł 420,9 tys. zł 9,7 mln zł 7,6 mln zł 12 mln zł 10,7 mln zł 8,3 mln zł 20,4 mln zł 18,4 mln zł 18,7 mln zł 19 mln zł 2,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

955 tys. zł

811,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007