Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 19.11.2020

  Od 01. 01. 2019 do 30. 04. 2020

 • 08.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 29.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 18.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 09.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 28.08.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 07.07.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 25.06.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 09.07.2009

  1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 25.04.2008

  9 października 2006 do 31 grudnia 2007

 • Od 01. 01. 2019 do 30. 04. 2020

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 9 października 2006 do 31 grudnia 2007

 • Od 01. 01. 2019 do 30. 04. 2020

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 9 października 2006 do 31 grudnia 2007

 • Od 01. 01. 2019 do 30. 04. 2020

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 9 października 2006 do 31 grudnia 2007

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 02.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 28.08.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  93729000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  29600000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  45000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  25171000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  40000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE