Nazwa pełna

SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000267428

NIP

8512991593

REGON

320268249

Adres siedziby

Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 listopada 2006 r.

Kapitał zakładowy

81,9 mln zł

Kapitał wpłacony

81,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu dwuosobowego lub wieloosobowego spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z ustanowionym ewentualnie prokurentem

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

759,1 tys. zł

2020 r.

5,2 mln zł

2017 r.

6,4 tys. zł

2015 r.

89,1 tys. zł

2013 r.

15 tys. zł

2012 r.

67 tys. zł

2011 r.

4,8 tys. zł

2009 r.

12,7 tys. zł

2009
2011
2012
2013
2015
2017
2020
2021
12,7 tys. zł 4,8 tys. zł 67 tys. zł 15 tys. zł 89,1 tys. zł 6,4 tys. zł 5,2 mln zł 759,1 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@KOMFORT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.04.2020