Nazwa pełna

WIWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000267254

NIP

7742965966

REGON

140733211

Adres siedziby

Długa 3, 09-402 Płock, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 listopada 2006 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego: jednoosobowo prezes zarządu; Dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • 525 (pięćset dwadzieścia pięć) udziałów po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy o łącznej wartości 525.000,00 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 października 2009 r.

  Wartość udziałów

  615 tys. zł

  Liczba udziałów

  615

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 czerwca 2012 r.

  Wartość udziałów

  650 tys. zł

  Liczba udziałów

  650

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

8,1 mln zł

2017 r.

8,1 mln zł

2015 r.

4,9 mln zł

2011 r.

1,5 mln zł

2011
2015
2017
2019
1,5 mln zł 4,9 mln zł 8,1 mln zł 8,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

44,1 mln zł

21,1 mln zł

2007 - 2013

1

6,2 mln zł

1,2 mln zł

Łącznie

4

50,3 mln zł

22,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007