Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 14 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

BIG PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000266605

NIP

8522492845

REGON

320267669

Data rejestracji

26 października 2006 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Kozierowskiego 31, 71-106 Szczecin, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2016-05-05

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Roboty ziemne

 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • Budowa dróg kołowych i szynowych

 • Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych

 • Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej

 • Stawianie rusztowań

 • Roboty związane z fundamentowaniem

 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych

 • Wykonywanie robót budowlanych murarskich

 • Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

 • Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów

 • Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

 • Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych

 • Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych

 • Wykonywanie instalacji gazowych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian

 • Sztukatorstwo

 • Malowanie

 • Szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

 • Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

 • Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

 • Badania i analizy techniczne

 • Reklama

 • Sprzątanie i czyszczenie obiektów

 • Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw

 • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

 • Wydawanie nagrań dźwiękowych

 • Działalność wydawnicza pozostała

 • Drukowanie gazet

 • Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Introligatorstwo

 • Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku

 • Działalność graficzna pomocnicza

 • Reprodukcja nagrań dźwiękowych

 • Reprodukcja nagrań wideo

 • Reprodukcja komputerowych nośników informacji

 • Produkcja filmów i nagrań wideo

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana.

 • Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.

 • Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych.

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy, reprezentacja jednoosobowa

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007