Nazwa pełna

INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000266503

NIP

5222832703

REGON

140759860

Data rejestracji

26 października 2006 r.

Adres siedziby

Mickiewicza 23 / 18, 01-517 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie etyki prawniczej i etyki zawodów prawniczych, wykonywania praktyki prawniczej oraz ogólnej refleksji nad prawem i jego stosowaniem 2. Upowszechnianie wyników badań w zakresie, o którym mowa powyżej 3. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa 4. Szerzenie kultury prawnej, przyczynianie się do kształtowania postaw służących godności zawodów prawniczych oraz kreowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku prawnika 5. Działanie na rzecz reformy modelu praktyki prawniczej oraz zawodów prawniczych, w szczególności w zakresie dostosowywania ich do standardów europejskich 6. Rozwijanie wewnętrznej integracji środowiska prawniczego oraz środowiska prawniczego za społeczeństwem, w szczególności między starszymi a młodszymi pokoleniami prawników.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować instytut.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Instytutu Etyki Prawniczej Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY