Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 12 grudnia 2006 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PIŁKI SIATKOWEJ "SPARTA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000266440

REGON

280165741

Data rejestracji

15 listopada 2006 r.

Adres siedziby

Krasickiego 27 / 2, 14-500 Braniewo, Polska

Cel działania

1. Opieka szkoleniowo-wychowawcza nad młodzieżą uzdolnioną ruchowo, 2. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym regionu, 3. Kształtowanie postaw moralno-społecznych, pogłębienie świadomości edukacji poprzez wychowawczą rolę sportu, 4. Podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków, 5. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych, 6. Realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży we współpracy z innymi stowarzyszeniami i innymi szkolnymi klubami sportowymi na terenie miasta i gminy braniewo oraz innych gmin ościennych, 7. Rozwój oraz podnoszenie poziomu piłki siatkowej wśród społeczeństwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY