Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 14.09.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 19.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 02.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 20.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 24.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 04.08.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 19.05.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.09.2013

  01. 01. 2012r. 31. 12. 2012r.

 • 16.09.2013

  01. 01. 2011r. 31. 12. 2011r.

 • 11.07.2011

  1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 14.07.2010

  1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 16.07.2009

  1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 28.07.2008

  24 października 2006 do 31 grudnia 2007

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. 31. 12. 2011r.

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 24 października 2006 do 31 grudnia 2007

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. 31. 12. 2011r.

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 24 października 2006 do 31 grudnia 2007

Wartość udziałów objętych za aport
 • 8 646 450,00 ZŁ