Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

277,1 tys. zł

2020 r.

4,8 mln zł

2019 r.

13 mln zł

2018 r.

317,7 tys. zł

2017 r.

196 tys. zł

2016 r.

59,8 tys. zł

2012 r.

120,7 tys. zł

2011 r.

180 tys. zł

2010 r.

548,8 tys. zł

2009 r.

480,5 tys. zł

2008 r.

412,8 tys. zł

2007 r.

74,9 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2016
2017
2018
2019
2020
2021
74,9 tys. zł 412,8 tys. zł 480,5 tys. zł 548,8 tys. zł 180 tys. zł 120,7 tys. zł 59,8 tys. zł 196 tys. zł 317,7 tys. zł 13 mln zł 4,8 mln zł 277,1 tys. zł