Poprzednio

POLISH ENERGY PARTNERS

Nazwa pełna

POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000026545

NIP

5261888932

REGON

012693488

Adres siedziby

Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

154,4 mln zł

Kapitał docelowy

115,8 mln zł

Kapitał wpłacony

154,4 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

1,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

PEP

Liczba wyemitowanych akcji:

66,8 mln

Wartość rynkowa:

5,7 mld zł

Decyzje UOKiK

21 września 2012 r.

DKK-99/2012

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

99,9 tys. zł

2008 r.

1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 50944 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000