Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 3 października 2006 r.

Nazwa pełna

"TOWARZYSTWO OŚWIATOWO-NAUKOWE TON"

KRS

0000265128

Adres siedziby

Kolorowa 19 / 103, 02-495 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

3 października 2006 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń woli w imieniu towarzystwa upoważnieni są przewodniczący zarządu samodzielnie lub skarbnik z sekretarzem zarządu łącznie.

Cel działania

Upowszechnianie oświaty - wspieranie aktywności naukowej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych - formowanie postaw obywatelskich - upowszechnianie nauczania kościoła katolickiego - szerzenie zdrowych wzorców wychowawczych - promocję rodziny

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór