Nazwa pełna

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W BYDGOSZCZY

KRS

0000265059

NIP

9531454744

REGON

090117410

Adres siedziby

Adama Grzymały Siedleckiego 14, 85-868 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Data rejestracji

29 września 2006 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu związku składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem działania związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,7 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

RZRSM@POCZTA.ONET.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI RSB-23 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY