Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 28 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO HOKEJOWE UNIA OŚWIĘCIM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000264932

NIP

5492285487

REGON

120332373

Data rejestracji

29 września 2006 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Chemików 4, 32-600 Oświęcim, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Reklama

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświdczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest wspołdziałanie dwóch członków zarządu wspólnie.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006