Nazwa pełna

TOWARZYSTWO HOKEJOWE UNIA OŚWIĘCIM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000264932

NIP

5492285487

REGON

120332373

Adres siedziby

Chemików 4, 32-600 Oświęcim, Polska

Przedmiot pozostałej działalności
 • Reklama

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświdczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest wspołdziałanie dwóch członków zarządu wspólnie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • Statut uchwalony w dniu 25. 08. 2006r. Na zebraniu założycieli stowarzyszenia

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 08.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 24.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 16.08.2016

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 16.08.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 03.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  01. 01. 2012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 28.09.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 15.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 r.

 • 02.03.2011

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 25.02.2010

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008r.

 • 04.10.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 21.08.2008

  01. 10. 2006r. - 31. 12. 2006r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 10. 2006r. - 31. 12. 2006r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006

{{ fieldValue.v }}