Nazwa pełna

HAZEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000264895

NIP

5272523648

REGON

140732499

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 września 2006 r.

Kapitał zakładowy

51,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki jest uprawniony każdy członek zarządu działających samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

7 kwietnia 2020 r.

DKK-89/2020

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007