Nazwa pełna

ALFERNO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000264867

NIP

5272522382

REGON

140714320

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 września 2006 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

67 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki jest uprawniony każdy członek zarządu działający samodzielnie.

  • Od 22 stycznia 2007 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007