Nazwa pełna

BARLEDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000264785

NIP

6762336109

REGON

120338810

Data rejestracji

28 września 2006 r.

Data ostatniej zmiany

15 września 2016 r.

Adres siedziby

Cystersów 7B, 31-553 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

75 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Zarządzanie I kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Działalność holdingów

 • Reklama

 • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Leasing finansowy

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu działających łącznie

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • 73 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 września 2010 r.

  77 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007