Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 29.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 25.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 01.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 07.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 19.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 27.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 27.04.2011

  01. 05. 2009 - 31. 12. 2010

 • 23.10.2009

  01. 05. 2008-30. 04. 2009

 • 30.10.2008

  01. 05. 2007 - 30. 04. 2008

 • 06.11.2007

  29. 09. 2006 - 30. 04. 2007

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 05. 2009 - 31. 12. 2010

 • 01. 05. 2008-30. 04. 2009

 • 01. 05. 2007 - 30. 04. 2008

 • 29. 09. 2006 - 30. 04. 2007

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 05. 2009 - 31. 12. 2010

 • 01. 05. 2008-30. 04. 2009

 • 01. 05. 2007 - 30. 04. 2008

 • 29. 09. 2006 - 30. 04. 2007

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 05. 2009 - 31. 12. 2010

 • 01. 05. 2008-30. 04. 2009

 • 01. 05. 2007 - 30. 04. 2008

 • 29. 09. 2006 - 30. 04. 2007

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 29.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 25.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 01.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 03.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 19.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 27.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 14.07.2011

  01. 05. 2009 - 31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 05. 2009 - 31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 05. 2009 - 31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 05. 2009 - 31. 12. 2010

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  537920000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  669980586

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  11500632

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  849998384

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  949994114

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  382498756

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  339993970

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  30104400

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 30 104 400,00 ZŁ

 • 339 993 970,00 ZŁ

 • 382 498 756,00 ZŁ

 • 949 994 114,00 ZŁ

 • 849 998 384,00 ZŁ

 • 11 500 632,00 ZŁ

 • 669 980 586,00 ZŁ