Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

83,6 mln zł

38,1 mln zł

2007 - 2013

2

154,3 mln zł

70,8 mln zł

Łącznie

3

237,9 mln zł

108,9 mln zł