Nazwa pełna

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000264771

NIP

5272432041

REGON

015716698

Adres siedziby

Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 września 2006 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

3,8 mld zł

Kapitał wpłacony

3,8 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem. Jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,8 mln zł

2019 r.

537 tys. zł

2017 r.

1,3 mld zł

2016 r.

903,4 mln zł

2015 r.

3,8 mln zł

2013 r.

92,5 mln zł

2012 r.

238,2 mln zł

2011 r.

161,3 mln zł

2010 r.

627,8 mln zł

2009 r.

14 mln zł

2008 r.

38,6 tys. zł

2007 r.

101,6 tys. zł

2006 r.

17,2 tys. zł

2005 r.

6,4 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2019
2020
6,4 tys. zł 17,2 tys. zł 101,6 tys. zł 38,6 tys. zł 14 mln zł 627,8 mln zł 161,3 mln zł 238,2 mln zł 92,5 mln zł 3,8 mln zł 903,4 mln zł 1,3 mld zł 537 tys. zł 4,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

83,6 mln zł

38,1 mln zł

2007 - 2013

2

154,3 mln zł

70,8 mln zł

Łącznie

3

237,9 mln zł

108,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.GAZ-SYSTEM.PL

Adres e-mail

KONTAKT@GAZ-SYSTEM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014