Nazwa pełna

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000026438

NIP

5250007738

REGON

016298263

Adres siedziby

Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,3 mld zł

Kapitał wpłacony

1,3 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, dwóch prokurentów działających łącznie, pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa

Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

29,43 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PKO

Liczba wyemitowanych akcji:

1,3 mld

Wartość rynkowa:

52,5 mld zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 64 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 26 września 2003 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 18 sierpnia 2004 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 30 listopada 2009 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 15 lutego 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,3 mln zł

2020 r.

328,3 tys. zł

2019 r.

21,4 mln zł

2014 r.

867,8 tys. zł

2013 r.

62,1 tys. zł

2012 r.

20,1 tys. zł

2011 r.

7,3 mln zł

2010 r.

4,1 tys. zł

2009 r.

1,1 tys. zł

2008 r.

16,5 tys. zł

2007 r.

32,7 tys. zł

2006 r.

4,9 tys. zł

2005 r.

1,2 mln zł

2004 r.

1,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2019
2020
2021
1,2 tys. zł 1,2 mln zł 4,9 tys. zł 32,7 tys. zł 16,5 tys. zł 1,1 tys. zł 4,1 tys. zł 7,3 mln zł 20,1 tys. zł 62,1 tys. zł 867,8 tys. zł 21,4 mln zł 328,3 tys. zł 5,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

38,2 mln zł

17,4 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PKOBP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 60069 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000