Nazwa pełna

MIROSŁAWA FRANKOWSKA-MAJCHRZAK I ANNA GALICA SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000263994

NIP

7352673167

REGON

120331623

Adres siedziby

Oś. W. Witosa 12 / 1, 34-400 Nowy Targ, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

2 października 2006 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy ze wspólników samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

14,8 tys. zł

2016 r.

1,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006