Nazwa pełna

"RADOCZA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000262746

NIP

6792916946

REGON

120315222

Data rejestracji

29 sierpnia 2006 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Wapienna 2, 30-544 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) I pola namiotowe

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Działalność wesołych miasteczek I parków rozrywki

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Fryzjerstwo I pozostałe zabiegi kosmetyczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie a w przypadku zarządu dwu - lub wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie bądź dwóch członków zarządu albo członek zarządu wraz z prokurentem

 • Od 29 sierpnia 2006 r.

  PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Od 29 sierpnia 2006 r.

  2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 lipca 2019 r.

  1384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 692.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007