Nazwa pełna

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000026197

NIP

5251007953

REGON

002177620

Data rejestracji

7 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

30 września 2019 r.

Adres siedziby

Pl. Konstytucji 5 / 14, 00-657 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność portali internetowych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: a. Prezes zarządu fundacji - samodzielnie, b. Pierwszy wiceprezes zarządu fundacji - samodzielnie, c. Dwóch członków zarządu fundacji - na zasadzie reprezentacji łącznej, d. Jeden członek zarządu fundacji I wiceprezes zarządu fundacji - na zasadzie reprezentacji łącznej, e. Wiceprezes zarządu fundacji I pełnomocnik działający w granicach umocowania udzielonego mu przez zarząd - na zasadzie reprezentacji łącznej, f. Jeden członek zarządu fundacji I pełnomocnik działający w granicach umocowania udzielonego mu przez zarząd - na zasadzie reprezentacji łącznej.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Programowa Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.FISE.ORG.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 730 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001