Nazwa pełna

CHOCHOŁOWSKIE TERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000261672

NIP

7361640322

REGON

120300433

Adres siedziby

400, 34-513 Chochołów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 sierpnia 2006 r.

Kapitał zakładowy

31,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • PRAWO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PREZESA ZARZĄDU

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 13 maja 2022 r.

  Wartość udziałów

  3,6 mln zł

  Liczba udziałów

  1561

 • Od 5 sierpnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  18,3 mln zł

  Liczba udziałów

  7950

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

20 tys. zł

2022 r.

378,7 tys. zł

2021 r.

29,1 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

49,6 tys. zł

2018 r.

52,9 tys. zł

2016 r.

503,5 tys. zł

2014 r.

152,4 tys. zł

2013 r.

2,2 tys. zł

2012 r.

38,8 mln zł

2011 r.

18,2 tys. zł

2009 r.

9,6 tys. zł

2007 r.

250 tys. zł

2006 r.

8,4 tys. zł

2006
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8,4 tys. zł 250 tys. zł 9,6 tys. zł 18,2 tys. zł 38,8 mln zł 2,2 tys. zł 152,4 tys. zł 503,5 tys. zł 52,9 tys. zł 49,6 tys. zł 3,7 mln zł 29,1 mln zł 378,7 tys. zł 20 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006