Nazwa pełna

REALNOŚCI WIELICKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000261565

NIP

6831973783

REGON

120277898

Data rejestracji

4 sierpnia 2006 r.

Adres siedziby

Pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6.8 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

 • Działalność holdingów

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Zarządzanie I kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Hotele

 • Schroniska turystyczne

 • Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Restauracje

 • Placówki gastronomiczne pozostałe

 • Bary

 • Stołówki

 • Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność sanitarna I pokrewna

 • Odprowadzanie I oczyszczanie ścieków

 • Produkcja wód mineralnych I napojów bezalkoholowych

 • Produkcja I dystrybucja ciepła (pary wodnej I gorącej wody)

 • Pobór, uzdatnianie I rozprowadzanie wody

 • Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Działalność paramedyczna

 • Wynajem maszyn I urządzeń biurowych I sprzętu komputerowego

 • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Konserwacja I naprawa maszyn biurowych, księgujących I sprzętu komputerowego

 • Badania I analizy techniczne

 • Reklama

 • Sprzątanie I czyszczenie obiektów

 • Działalność związana z tłumaczeniami I usługami sekretarskimi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie (jednoosobowo)

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006