Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 3 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

KRS

0000261521

NIP

9512217049

REGON

012738073

Data rejestracji

11 sierpnia 2006 r.

Adres siedziby

W.k. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Reprezentowanie i obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników centrum onkologii w warszawie, 2. Ochrona godności pracowników centrum onkologii, oraz ich interesów materialnych i moralnych, 3. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4. Integracja środowiska pracowników centrum onkologii w warszawie i prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej i gospodarczej oraz stowarzyszeń zawodowych, 5. Działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników centrum onkologii poprzez współdziałanie z organami terenowymi i centralnymi służby zdrowia, z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi, szkołami średnimi i pomaturalnymi a także z jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą, 6. Podejmowanie działań mających na celu zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników, 7. Współdziałanie z działającymi na terenie centrum i poza nim fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie korzystnym dla centrum onkologii i jego pracowników, 8. Współpraca z innymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie centrum onkologii w zakresie realizacji wspólnych celów.

Komisja Zakładowa Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący i skarbnik

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1643 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE,VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY