Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 1 sierpnia 2006 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "4R - RYNEK, RODZINA, RELIGIA, ROZSĄDEK"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000259852

Data rejestracji

30 czerwca 2006 r.

Adres siedziby

Długoszowskiego 124, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Cel działania

1) włączenie się w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 2) promowanie wiedzy na temat współczesnych społeczeństw oraz mechanizmów ich funkcjonowania. 3) promowanie wiedzy na temat nowoczesnej gospodarki rynkowej. 4) poprawa jakości życia społecznego i politycznego w Polsce. 5) propagowanie idei samorządności. 6) propagowanie kultury jako nośnika tożsamości narodowej. 7) edukowanie społeczeństwa z zakresu polityki, kultury, etyki. 8) wspieranie organizacji ekologicznych oraz ochrony środowiska naturalnego. 9) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem stowarzyszenia składają dwaj członkowie zarządu, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, chyba że przepisy regulaminów jednostek organizacyjnych stowarzyszenia stanowią inaczej. Pozostałe oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składać mogą samodzielnie przewodniczący lub sekretarz zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY