Nazwa pełna

"AVIO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000002594

NIP

5471933981

REGON

072697781

Adres siedziby

Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 marca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

12 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu i wiceprezes zarządu - jednoosobowo oraz dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • MAREK WANKE ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO “AVIO POLSKA” SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU “AVIO POLSKA” SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  12 mln zł

  Liczba udziałów

  24000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,4 mln zł

2020 r.

19,8 mln zł

2019 r.

6,1 mln zł

2018 r.

8,6 mln zł

2016 r.

10,9 mln zł

2015 r.

12,5 mln zł

2014 r.

38,7 mln zł

2013 r.

7,9 mln zł

2012 r.

11,3 mln zł

2011 r.

4,6 mln zł

2010 r.

827,1 tys. zł

2009 r.

35,2 mln zł

2008 r.

2,3 mln zł

2007 r.

2,2 mln zł

2006 r.

2,8 mln zł

2005 r.

2,6 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2,6 mln zł 2,8 mln zł 2,2 mln zł 2,3 mln zł 35,2 mln zł 827,1 tys. zł 4,6 mln zł 11,3 mln zł 7,9 mln zł 38,7 mln zł 12,5 mln zł 10,9 mln zł 8,6 mln zł 6,1 mln zł 19,8 mln zł 12,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001