Poprzednio

GUARDIAN INDUSTRIES POLAND

Nazwa pełna

"GUARDIAN CZĘSTOCHOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000025935

NIP

9491751475

REGON

151572156

Adres siedziby

Korfantego 31/35, 42-200 Częstochowa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

179,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki umocowani są: a) prezes zarządu zawsze samodzielnie b) pozostali członkowie zarządu samodzielnie przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązania do świadczenia o wartości nie przekraczającej równowartości 250. 000 usd (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), a powyżej tej wartości wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem c) każdy członek zarządu może reprezentować spółkę we wszystkich sprawach niemajątkowych związanych z bieżącą działalnością spółki

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  179,7 mln zł

  Liczba udziałów

  359358

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • SAMOISTNA

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

18 mln zł

2022 r.

718,5 tys. zł

2021 r.

382,1 tys. zł

2020 r.

24,2 mln zł

2019 r.

98,2 tys. zł

2018 r.

20,8 mln zł

2017 r.

20,7 mln zł

2016 r.

14,8 mln zł

2015 r.

16,3 mln zł

2014 r.

11,2 mln zł

2013 r.

14 mln zł

2012 r.

17,3 mln zł

2011 r.

9,6 mln zł

2010 r.

19,3 mln zł

2009 r.

19,7 mln zł

2008 r.

29,6 mln zł

2007 r.

21,9 mln zł

2006 r.

10,9 mln zł

2005 r.

10,1 mln zł

2003 r.

12,1 mln zł

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12,1 mln zł 10,1 mln zł 10,9 mln zł 21,9 mln zł 29,6 mln zł 19,7 mln zł 19,3 mln zł 9,6 mln zł 17,3 mln zł 14 mln zł 11,2 mln zł 16,3 mln zł 14,8 mln zł 20,7 mln zł 20,8 mln zł 98,2 tys. zł 24,2 mln zł 382,1 tys. zł 718,5 tys. zł 18 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2560 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE WYDZ.VIII GOSPODARCZY SEKCJA SPRAW REJESTRACYJNYCH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001