Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 17 sierpnia 2012 r.

Nazwa pełna

ŻORSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE "KONTRAPUNKT"

KRS

0000258433

REGON

240395395

Adres siedziby

Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 czerwca 2006 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

1. Pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia społeczno- kulturalnego, artystycznego i sportowego na terenie rzeczpospolitej Polskiej, 2. Wszechstronne propagowanie działań na rzecz kultury, 3. Inicjowanie działalności artystycznej i twórczej, 4. Dbałość o rozwój kultury regionu, 5. Upowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce, 6. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 7. Dbałość o środowisko naturalne, 8. Rozwój turystyki.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór