Nazwa pełna

BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000025731

NIP

5470168863

REGON

070458629

Adres siedziby

Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, Bielsko- Biała, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

3,7 mln zł

Kapitał wpłacony

3,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego powołany członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU W SPÓŁCE PHP "CHEMIA KATOWICE" S.A. KTÓRA POSIADA 92,71% AKCJI BIELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

  PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI MAKSIMUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM SKA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ KTÓRA TO POSIADA 4,80% AKCJI W SPÓŁCE PHP "CHEMIA KATOWICE" S.A. KTÓRA POSIADA 92,71% AKCJI BIELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

  PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI MAKSIMUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE MAKSIMUM SP. Z O.O. HOLDING SKA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 33,43% AKCJI W SPÓŁCE PHP "CHEMIA KATOWICE" S.A. KTÓRA POSIADA 92,71% AKCJI BIELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 6 kwietnia 2023 r.

  ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,1 mln zł

2022 r.

3,8 mln zł

2021 r.

3,8 mln zł

2020 r.

756,6 tys. zł

2016 r.

101,9 tys. zł

2015 r.

102,5 tys. zł

2014 r.

50,2 tys. zł

2013 r.

169,3 tys. zł

2012 r.

149,3 tys. zł

2011 r.

167,6 tys. zł

2010 r.

158 tys. zł

2009 r.

260,4 tys. zł

2008 r.

20,2 tys. zł

2007 r.

58,1 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2020
2021
2022
2023
58,1 tys. zł 20,2 tys. zł 260,4 tys. zł 158 tys. zł 167,6 tys. zł 149,3 tys. zł 169,3 tys. zł 50,2 tys. zł 102,5 tys. zł 101,9 tys. zł 756,6 tys. zł 3,8 mln zł 3,8 mln zł 2,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.BPBPSA.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2353 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY W BIELSKU-BIAŁEJ SEKCJA REJESTROWA

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA" LUB INNY DZIENNIK O ZASIĘGU KRAJOWYM, MONITOR B.

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001