Nazwa pełna

LAGARDERE DUTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000257014

NIP

5222817394

REGON

140562086

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 maja 2006 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie, łączne działanie dwóch członków zarządu, łączne działanie członka zarządu i prokurenta

Decyzje UOKiK

11 maja 2017 r.

DKK-72/2017

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,9 mln zł

2021 r.

9,6 mln zł

2020 r.

1,3 mln zł

2018 r.

8,9 tys. zł

2016 r.

33,8 tys. zł

2012 r.

20 tys. zł

2009 r.

327 tys. zł

2009
2012
2016
2018
2020
2021
2022
327 tys. zł 20 tys. zł 33,8 tys. zł 8,9 tys. zł 1,3 mln zł 9,6 mln zł 15,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006