Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

483,8 mln zł

2020 r.

333,7 tys. zł

2019 r.

423,5 mln zł

2016 r.

101,4 mln zł

2014 r.

2,4 mld zł

2011 r.

132,1 mln zł

2010 r.

217,4 mln zł

2009 r.

327,7 tys. zł

2008 r.

6,3 tys. zł

2007 r.

975,7 zł

2006 r.

3,8 mld zł

2005 r.

47,8 mln zł

2004 r.

44,8 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2016
2019
2020
2021
44,8 mln zł 47,8 mln zł 3,8 mld zł 975,7 zł 6,3 tys. zł 327,7 tys. zł 217,4 mln zł 132,1 mln zł 2,4 mld zł 101,4 mln zł 423,5 mln zł 333,7 tys. zł 483,8 mln zł