Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM "MEMORAMUS"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000256353

NIP

7831623196

REGON

300457173

Data rejestracji

10 maja 2006 r.

Adres siedziby

Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań, Polska

Cel działania

1) pomoc polakom mieszkającym w krajach byłego zsrr, 2) szerzenie wiedzy o polakach i kulturze Polskiej na wschodzie, 3) pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni sowieckich, 4) rozwijanie współpracy i przyjacielskich więzów między Polską a krajami byłego zsrr.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu: prezesa lub pisemnie upoważnionego przez niego członka zarządu oraz skarbnika lub pisemnie upoważnionego przez niego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY