Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM "MEMORAMUS"

KRS

0000256353

NIP

7831623196

REGON

300457173

Adres siedziby

Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 maja 2006 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu: prezesa lub pisemnie upoważnionego przez niego członka zarządu oraz skarbnika lub pisemnie upoważnionego przez niego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

1) pomoc polakom mieszkającym w krajach byłego zsrr, 2) szerzenie wiedzy o polakach i kulturze Polskiej na wschodzie, 3) pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni sowieckich, 4) rozwijanie współpracy i przyjacielskich więzów między Polską a krajami byłego zsrr.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski