Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 28 września 2022 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM "MEMORAMUS"

KRS

0000256353

NIP

7831623196

REGON

300457173

Adres siedziby

Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 maja 2006 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu: prezesa lub pisemnie upoważnionego przez niego członka zarządu oraz skarbnika lub pisemnie upoważnionego przez niego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

1) pomoc polakom mieszkającym w krajach byłego zsrr, 2) szerzenie wiedzy o polakach i kulturze Polskiej na wschodzie, 3) pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni sowieckich, 4) rozwijanie współpracy i przyjacielskich więzów między Polską a krajami byłego zsrr.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski