Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 26 marca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000025627

NIP

5220001837

REGON

011528095

Data rejestracji

26 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Topiel 21 / 1, 00-342 Warszawa, Polska

Cel działania

1)wspomaganie unstytutu inforatyki uniwersytetu warzawskiego oraz innych akademickich ośrodków kształcenia informatyków. 2)rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i kultury informatycznej 3)ksztalcenie zawodowych kadr informatycznych 4)popieranie informatyzacji w szczególności rozwoju informatycznej bazy materialnej szkół, uczelni,przedsiębiorstw i innych placówek

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji skladają przez swf podpisy dwaj członkowie zarządu w tym prezes lub jeden z wiceprezesów

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 1915 SĄD REJ. DLA M.ST WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTREOWY