Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000025627

NIP

5220001837

REGON

011528095

Data rejestracji

26 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Topiel 21 / 1, 00-342 Warszawa, Polska

Cel działania

1)wspomaganie unstytutu inforatyki uniwersytetu warzawskiego oraz innych akademickich ośrodków kształcenia informatyków. 2)rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i kultury informatycznej 3)ksztalcenie zawodowych kadr informatycznych 4)popieranie informatyzacji w szczególności rozwoju informatycznej bazy materialnej szkół, uczelni,przedsiębiorstw i innych placówek

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji skladają przez swf podpisy dwaj członkowie zarządu w tym prezes lub jeden z wiceprezesów

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 1915 SĄD REJ. DLA M.ST WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTREOWY