Nazwa pełna

JAVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000255945

NIP

5272507796

REGON

140549720

Data rejestracji

27 kwietnia 2006 r.

Adres siedziby

Gnilna 2, 80-847 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

70,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu ma prawo reprezentowania spółki samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006