Nazwa pełna

BRACTWO FLISACKIE POD WEZWANIEM ŚWIĘTEJ BARBARY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000025576

NIP

8651451268

REGON

830250540

Data rejestracji

5 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Rynek 5, 37-410 Ulanów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

  • Działalność organizatorów turystyki

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Co najmniej dwóch członków pełniących funkcje cechmistrza, cechmistrza wtórnego, pisarza I skarbnika

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

FLISACY.NET

Adres e-mail

FLISACY@POCZTA.ONET.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 49 SĄD WOJEWÓDZKI W TARNOBRZEGU