Nazwa pełna

PASJA ŻYCIA IM. S. JÓZEFY MENENDEZ

KRS

0000255721

NIP

5361794343

REGON

140527109

Adres siedziby

Strużańska 2B, 05-120 Legionowo, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 kwietnia 2006 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków. W przypadku jednoosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji w zakresie zadań zarządu składa prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

17,9 tys. zł

2022 r.

3,7 tys. zł

2021 r.

32 tys. zł

2020 r.

72,8 tys. zł

2016 r.

10,9 tys. zł

2016
2020
2021
2022
2023
10,9 tys. zł 72,8 tys. zł 32 tys. zł 3,7 tys. zł 17,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006