Nazwa pełna

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BIESZCZADY"

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000255431

NIP

6871856291

REGON

180135105

Data rejestracji

20 kwietnia 2006 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Rynek 1, 38-500 Sanok, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I wydawnictw periodycznych

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność pośredników turystycznych

 • Działalność agentów turystycznych

 • Działalność turystyczna pozostała

 • Działalność związana z organizacją targów I wystaw

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych I zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 3. 000 euro składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE