Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 18 grudnia 2020 r.

Nazwa pełna

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BIESZCZADY"

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000255431

NIP

6871856291

REGON

180135105

Data rejestracji

20 kwietnia 2006 r.

Adres siedziby

Rynek 1, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Celem działania lot "Bieszczady" jest rozwój turystyki w regionie bieszczadzkim, promocja turystyczna regionu oraz rozwijanie służącej temu współpracy samorządu terytorialnego, branży turystycznej, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznyych i stowarzyszeń turystycznych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 3. 000 euro składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY