Nazwa pełna

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BIESZCZADY"

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000255431

NIP

6871856291

REGON

180135105

Data rejestracji

20 kwietnia 2006 r.

Adres siedziby

Rynek 1, 38-500 Sanok, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I wydawnictw periodycznych

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność pośredników turystycznych

 • Działalność agentów turystycznych

 • Działalność turystyczna pozostała

 • Działalność związana z organizacją targów I wystaw

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych I zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 3. 000 euro składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE