Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,8 mln zł

2020 r.

2,4 mln zł

2008 r.

5 tys. zł

2008
2020
2021
5 tys. zł 2,4 mln zł 3,8 mln zł