Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 15 listopada 2022 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

KRS

0000254372

NIP

9721147583

REGON

300350185

Adres siedziby

Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 kwietnia 2006 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu, przy czym jednym z nich jest prezes, wiceprezes lubb zarządca finansów.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Cel działania

1. Działanie na rzecz postępu badań nad relacjami między rozwojem kulturowym człowieka a środowiskiem przyrodniczym w przeszłości, we współpracy archeologii z naukami przyrodniczymi, humanistycznymi i innymi. 2. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania w społeczeństwie właściwego do nich stosunku. 3. Upowszechnianie i popularyzwanie wiedzy w zakresie procesów zmian środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane