Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

74,2 mln zł

36,2 mln zł

2007 - 2013

1

6 mln zł

3,1 mln zł

Łącznie

5

80,2 mln zł

39,3 mln zł