Nazwa pełna

DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000253077

NIP

8992562750

REGON

020246398

Adres siedziby

Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 marca 2006 r.

Kapitał zakładowy

452,3 mln zł

Kapitał wpłacony

452,3 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

22,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

DVL

Liczba wyemitowanych akcji:

447,6 mln

Wartość rynkowa:

2,1 mld zł

Decyzje UOKiK

13 lutego 2024 r.

DKK-39/2024

Kontrola koncentracji

10 stycznia 2024 r.

DKK-7/2024

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 5 czerwca 2009 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

  • Od 13 września 2022 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.DEVELIA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006