Nazwa pełna

BUS SERVICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000251620

NIP

9691443181

REGON

240304990

Adres siedziby

Chorzowska 156 J, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 lutego 2006 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentują obydwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • NIE MOŻNA WSKAZAĆ OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, W ZWIĄZKU Z TYM SPÓŁKA WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU JAKO OSOBY ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    🇩🇪

    Rezydencja

    🇩🇪

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

612 tys. zł

2019 r.

12,8 tys. zł

2016 r.

58 tys. zł

2015 r.

11 tys. zł

2011 r.

1,7 tys. zł

2010 r.

5,3 tys. zł

2010
2011
2015
2016
2019
2020
5,3 tys. zł 1,7 tys. zł 11 tys. zł 58 tys. zł 12,8 tys. zł 612 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006