Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

488,6 tys. zł

2020 r.

27,4 mln zł

2019 r.

28 mln zł

2018 r.

27,2 mln zł

2017 r.

26,7 mln zł

2016 r.

27,4 mln zł

2015 r.

1,1 mln zł

2014 r.

690,6 tys. zł

2013 r.

216,5 tys. zł

2012 r.

200,3 tys. zł

2011 r.

127 tys. zł

2010 r.

123,8 tys. zł

2009 r.

119,8 tys. zł

2008 r.

110,6 tys. zł

2007 r.

28 tys. zł

2006 r.

18,7 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18,7 tys. zł 28 tys. zł 110,6 tys. zł 119,8 tys. zł 123,8 tys. zł 127 tys. zł 200,3 tys. zł 216,5 tys. zł 690,6 tys. zł 1,1 mln zł 27,4 mln zł 26,7 mln zł 27,2 mln zł 28 mln zł 27,4 mln zł 488,6 tys. zł