Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH "HORYZONTY"

KRS

0000250396

NIP

7542893050

REGON

160119027

Adres siedziby

Licealna 7 / 10, 45-714 Opole, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 lutego 2006 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w kwestiach finansowych w imieniu stowarzyszenia składać może jednoosobowo prezes lub dwóch członków zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Cel działania

1. Tworzenie wspólnoty ludzi ambitnych,którzy chcą służyć dobru społeczności lokalnej oraz sprawie silnej,uczciwej i przyjaznej Polski. 2. Promowanie chrześcijańsko-demokratycznych oraz konserwatywnych wartości i rozwiązań w sferze społeczno-politycznej. 3. Propagowanie idei działalności politycznej jako służby publicznej. 4. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, wychowawczym i społecznym. 5. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres www

WWW.HORYZONTY.EU

Adres e-mail

LISTY@HORYZONTY.EU