Poprzednio

ADTRANZ PAFAWAG

Nazwa pełna

BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000024977

NIP

8960000055

REGON

930110125

Adres siedziby

Fabryczna 12, 53-609 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

526,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  526,5 mln zł

  Liczba udziałów

  5264533

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 16 stycznia 2008 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB WSPÓLNIE INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 • Od 22 września 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 • Od 19 listopada 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 • Od 9 kwietnia 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 • Od 6 sierpnia 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

14,2 mln zł

2019 r.

1,8 mln zł

2015 r.

38,4 tys. zł

2010 r.

9,4 tys. zł

2009 r.

9 tys. zł

2007 r.

154,7 tys. zł

2006 r.

34,6 tys. zł

2005 r.

20,8 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2015
2019
2020
20,8 tys. zł 34,6 tys. zł 154,7 tys. zł 9 tys. zł 9,4 tys. zł 38,4 tys. zł 1,8 mln zł 14,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3633 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNA, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001