Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

25,7 mln zł

2020 r.

14,2 mln zł

2019 r.

1,8 mln zł

2015 r.

38,4 tys. zł

2010 r.

9,4 tys. zł

2009 r.

9 tys. zł

2007 r.

154,7 tys. zł

2006 r.

34,6 tys. zł

2005 r.

20,8 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2015
2019
2020
2021
20,8 tys. zł 34,6 tys. zł 154,7 tys. zł 9 tys. zł 9,4 tys. zł 38,4 tys. zł 1,8 mln zł 14,2 mln zł 25,7 mln zł